„Człowiek w zagrożeniu” – Festiwal Mediów 2020

konkurs fotograficzny 2020 konkursowi

Zasady konkursu:

Do konkursu można zgłaszać reportaże telewizyjne oraz filmy dokumentalne zrealizowane po 1 stycznia 2019 r. Filmy mają być o o problemach stojących przed współczesnym człowiekiem oraz o przezwyciężaniu i zapobieganiu problemom. Szczególnie ważne są dla nas filmy propagujące otwartość na drugiego człowieka, a także skoncentrowane na przełamywaniu własnych ograniczeń w sferze mentalnej, fizycznej czy politycznej.

Nagrody w konkursie:

1) Grand Prix Festiwalu –Nagrody Miasta Łodzi w wysokości 15 tys. zł
2) Nagrody „Cierpliwe oko” im. Kazimierza Karabasza w wysokości 10 tys. zł od Narodowego Centrum Kultury (nagrodę wypłaca Narodowe Centrum Kultury)
3) Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich w wysokości 5 tys. zł (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi)
4) Nagrody im. Aleksandra Kamińskiego w wysokości 5 tys. zł za przezwyciężanie zagrożeń (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi)
5) Medalu Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense dla najlepszego filmu o tematyce żydowskiej (nagrodę wręcza Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense)
Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych wybiera laureatów następujących nagród:
1) Nagrody dla najlepszego reportażu w wysokości 5 tys. zł (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi)
2) Nagrody Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wysokości 2,5 tys. zł od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (nagrodę wypłaca Muzeum Kinematografii w Łodzi)
3) Nagrody rzeczowej od Uniwersytetu III wieku im. Heleny Kretz (nagrodę wręcza Uniwersytet III wieku im. Heleny Kretz)

 

 

Czas trwania: do 23.09.2020

REGULAMIN WEŹ UDZIAŁ

Wróć na stronę główną…